Fikri Mülkiyet Hakları Bildirimi

Genel

Meizu, Fikri Mülkiyet Haklarının korunmasına her daim önem vermiştir ve Çin Halk Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan Fikri Mülkiyet Haklarını koruma yasalarına, yönetmeliklerine ve bağlayıcı düzenleyici belgelere riayet etmiştir.

Kullanılan tüm ticari markalar, tanımlayıcılar, ticari adlar ve logolar, metinler, resimler, sesler, videolar ve programlar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmayan, bu Web Sitesindeki tüm bilgiler. Sitenin yerleşimi, web tasarımı, site mimarisi ve veri düzenleme, kullanılan yazılım veya program ile fikri mülkiyet haklarının tüm içerikleri Meizu’nun müstakil ya da Meizu ve ilgili içeriğin yasal hak sahiplerinin müşterek malıdır.

Yasalarca aksine hükmedilmedikçe, Meizu’nun yazılı onayı olmadan, hiç kimse; Meizu’ya ait olup da telif hakkına veya başka fikri mülkiyet haklarına tabi herhangi bir içeriği hiçbir şekilde çoğaltamaz, düzenleyemez, dağıtamaz, birleştiremez, değiştiremez, indiremez, taklit edemez, kopyalayamaz, yeniden yayınlayamaz, yansıtamaz, tersine mühendislik işlemine tabi tutamaz veya kaynak koda dönüştüremez ya da assembler diline çeviremez. Aksi halde, yasalarca Meizu’ya tanınan yasal sorumluluk bakımından kovuşturmaya tabi olur.

Bu Web Sitesinin herhangi bir web içeriği, adil kullanım sınırları dahilinde herhangi bir üçüncü tarafça yeniden yazdırılacağında, yazdırma kaynağı, yazar, bağlantılar ve Meizu telif hakkı sembolü (varsa) kaldırılamaz. Aksi halde, Meizu’nun yasal sorumluluklarını arama hakkı saklıdır.

İhlal bildirimi ve karşı bildirim

Çin Halk Cumhuriyeti yasaları, yönetmelikleri ve kararnamelerine uygun olarak, Meizu; hak sahiplerinin bilhassa aşağıdaki meşru çıkarlarının korunmasını amaçlayan tedbir ve usuller geliştirmiştir:

İhlal bildirimi

Hak sahiplerinin üçüncü taraflarca bu Web Sitesinde sağlanan içerik veya bağlantıların kendi meşru hak ve menfaatlerini ihlal edebileceğini iddia etmesi durumunda, hak sahipleri Meizu’ya ihlal bildiriminde bulunabilir.

Bu bildirim aşağıdakileri içerecektir:

  1. Hak sahiplerinin ad, adres, e-posta, telefon numarası, geçerli kimlik belgesi sureti (nüfus cüzdanları, pasaportlar, işletme ruhsatları gibi) gibi hususi bilgileri.
  2. İhlale konu olup kaldırılması istenen içeriğin adı ve bağlantısı kaldırılacak bağlantıların ağ adresi.
  3. Hak sahiplerinin sözde ihlale ilişkin yasal hakkını kanıtlayabilecek mülkiyet belgeleri ve ihlale esas teşkil eden durumun tarifi dahil, ancak bunlarla sınırlı olmayan ihlale ilişkin ilk deliller.

İhlal bildirimi, hak sahibi veya yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Hak sahibinin tüzel kişi veya başka bir kuruluş olması durumunda, kendisinin resmi kaşesi gereklidir. Bildiriminin doğruluğundan hak sahibi sorumlu olup bu bildirimden kaynaklanan tüm yasal sorumluluk hak sahibine aittir.

Bildirimin Meizu tarafından alınmasını takiben makul süre içerisinde, söz konusu bildirimin yukarıdaki gereksinimleri karşılayıp karşılamaması vb. ile ilgili resmi inceleme gerçekleştirilecektir. Meizu yasa ve yönetmeliklerin hükümlerine uygun olarak, sözde ihlale konu içeriği veya sözde ihlale ilişkin bağlantıyı kaldıracaktır. Meizu ayrıca, hak sahibinin iş birliğiyle mükellef olduğu incelemeler gerçekleştirmek üzere, hak sahibinden başka deliller sağlamasını talep etme hakkına da sahiptir.

Meizu yasalara uygun şekilde, ihlale konu içeriği silecek veya bağlantıyı kaldıracak olmakla birlikte, ihlal bildirimini içerik veya bağlantı sağlayıcısına yazılı olarak iletme hakkına da sahiptir. Adresin bilinmemesi sonucunda bildirimin iletilememesi durumunda Meizu, ihlal bildirimini internette yayınlayacaktır.

Karşı bildirim

İçerik veya bağlantı sağlayıcılar, sundukları içerik veya bağlantıların başkalarının haklarını ihlal etmemesi şartıyla; silinen içeriğin veya kaldırılan bağlantıların geri alınmasını talep etmek üzere, Meizu tarafından iletilen ihlal bildiriminin alınmasını veya internette yayınlanmasını takip eden 3 iş günü içerisinde Meizu’ya yazılı olarak karşı bildirimde bulunabilir.

Karşı bildirim şunları içerecektir:

  1. İçerik veya bağlantı sağlayıcıların ad, adres, telefon numarası, geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanları, pasaportlar, işletme ruhsatları gibi) gibi hususi bilgileri.
  2. Geri alınması talep edilen içeriğin tam adı veya bağlantıların tam ağ adresi.
  3. Sözde ihlale konu içerik veya ihlale ilişkin bağlantılara dair yasal haklarını kanıtlayabilecek mülkiyet belgeleri ve ihlal olmadığına ilişkin durum tarifi dahil, ancak bunlarla sınırlı olmayan ihlal olmadığına ilişkin ilk kanıt.

Karşı bildirim, hak sahibi ya da yasalara uygun olarak yetkilendirilmiş kişi tarafından imzalanmış ve kuruluş tarafından resmi kaşeyle tasdik edilmiş olacaktır.

Karşı bildiriminin doğruluğundan hizmet nesnesi sorumlu olup karşı bildirimin doğruluğundan kaynaklanan tüm yasal sorumluluk hizmet nesnesine aittir.

İçerik veya bağlantı sağlayıcılar tarafından gönderilen karşı bildirimin alınmasını takiben, makul bir süre içerisinde resmi inceleme gerçekleştirilecek ve karşı bildirim yukarıdaki gereksinimleri karşılıyorsa, Meizu kaldırılan içeriği veya bağlantıları derhal geri yükleyecek ve beraberinde, karşı bildirimi hak sahiplerine iletecektir. Hak sahipleri içeriğin veya bağlantıların kaldırıldığı konusunda Meizu’ya tekrardan bildirimde bulunacaktır.

İhlal bildirimi ve karşı bildirim gönderilmesi

İhlal bildirimi ve karşı bildirim Meizu’ya şu yollarla gönderilecektir:

  1. Taranmış kopyasını, ipr@meizu.com adresine göndererek.
  2. Yazılı materyalleri, Intellectual Property Right Department, Meizu Tech Bldg., Technology & Innovation Coast, Zhuhai (Posta Kodu: 519085) adresine postayla göndererek.

İçerik veya bağlantılar Meizu tarafından, yasalar uyarınca kaldırılacak veya geri yüklenecek olup Meizu bu konuya ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Yasalarca izin verildiği ölçüde, bu bildirimin nihai tefsiri Meizu’ya aittir.